Alliansen enig om ny miljöbilspremie

Allianspartierna har nu kommit överens om på vilket sätt man vill gynna miljöbilar i framtiden. Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil få en premie på 40 000 kronor.

Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen i fem år kvar. Miljöminister Andreas Carlgren är nöjd med överenskommelsen.

– Vi ska driva Sverige till en absolut miljöanpassad bilpark där vi inte har några utsläpp i framtiden och där vi också gör oss oberoende av bensin och diesel, säger han.

Regeringen införde en miljöbilspremie på 10 000 kronor 2007. Men förra året togs den bort och istället slipper den som köper en miljöbil betala fordonsskatt under de första fem åren.

Samtidigt har alliansen sagt att man ska återkomma i frågan. Men när den borgerliga alliansens arbetsgrupp för miljö och klimat presenterades i somras fanns inte miljöbilspremien med.

Nu i valspurten kan alltså miljöminister Andreas Carlgren presentera ett gemensamt alliansförslag på 40 000 kronor, vilket är precis det resultat som Centerpartiet hade hoppats på i förhandlingarna. En hög premie för de allra bästa miljöbilarna. Andreas Carlgren berättar vilka bilar det handlar om.

– Det är de elbilar som har de absolut lägsta utsläppen. Det skulle också kunna handla om de allra bästa biogasbilarna om de uppnår den här tekniska nivån.

Du pratar om ett införande 2012, kommer det redan då att finnas fler bilar som klarar de här miljökraven?

– Ja, vi vet redan att det är flera bilmärken som kommer att introducera elbilar vid den tidpunkten. Vi vet också att flera andra europeiska länder kommer att genomföra liknande åtgärder. Vi har ju de här åren sett att det går att åstadkomma en enorm utveckling när vi har gått från 23 000 till 330 000 miljöbilar. Nu vill vi ta nästa stora kliv, säger Andreas Carlgren.

Allianspartierna hoppas nu att det kommer att säljas 5 000 av dessa extra miljövänliga bilar under nästa mandatperiod. I så fall blir kostnaden för skattebetalarna 200 miljoner kronor, men blir miljöbilspremien mer populär så kommer den förstås också att bli dyrare.

Enligt Andreas Carlgren handlar det om att välja morot eller piska för att nå miljömålen. Han säger att regeringen har valt moroten, och han vill inte svara på varför det har tagit så lång tid att komma överens.

– Vi har kommit överens nu, just för att visa väljarna detta val som man står inför.