Besked om lundellkonsert dröjer

Det är fortfarande oklart om det blir någon konsert med Ulf Lundell på Gränsö i Västervik den 14:e juli i sommar. Polisens rättsenhet har ännu inte tagit ställning i frågan.
Västervikspolisen vill stoppa konserten, eftersom de anser att de inte kan garantera säkerheten i samband med konserten, som är planerad till samma dag som Visfestivalen avslutas. Charlotte Thornheden på Rättsenheten har nu begärt in kompletterande uppgifter från Västerviks polisområdeschef Christer Ekström för att kunna fatta ett beslut.