MP: "Miljöbilspremien har en marginell effekt"

Alliansens förslag om att man vill införa en miljöbilspremie på 40 000 kronor för de bilar som har allra minst påverkan på miljön tas emot med blandade känslor av Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, som menar att förslaget bara har en marginell effekt.

– Jag tycker att det är ett intressant förslag, men det har en marginell effekt. Det kommer att beröra en väldigt liten del av bilparken den närmaste mandatperioden, säger Peter Eriksson.

När Miljöpartiet i dag presenterar sina förslag på hur utsläppen från bilar ska kunna sänkas i framtiden föreslås många olika åtgärder. En av dem är att bilar med låga utsläpp får en bonus som betalas av avgifter från de som kör bilar med höga utsläpp.

Allianspartiernas förslag är alltså att det ska införas en miljöbilspremie på 40 000 kronor till de bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.

Men regeringen har haft svårt att komma överens i den här frågan och när den borgerliga alliansens arbetsgrupp för miljö och klimat presenterades i somras fanns inte miljöbilspremien med. Så här förklarar miljöminister Andreas Carlgren att det har dröjt:

– Vi tycker att det är så viktigt besked till väljarna. Vi vill visa väljarna att det finns ett val nu att göra mellan att antingen jaga utsläppen, inte bilisterna, och använda en morot för att föra Sverige framåt i nästa stora miljöbilsutveckling.

– Eller, som de rödgröna vill, istället använda piska, bensinskattehöjning och jaga bilisterna. Det tror vi är fel väg att gå om man ska skapa en helt miljöanpassad bilpark, säger Andreas Carlgren.

Men enligt Miljöpartiets Peter Eriksson är det inte alls en fråga om morötter och piskor.

– Skillnaden är att vi har förslag som skulle påverka ordentligt, medan de påverkar i marginalen och inte vågar ta till de åtgärder som vi vet fungerar bäst, säger Peter Eriksson.

Några av de förslag som Miljöpartiet presenterar i dag är oppositionen överens om. Det handlar om att låta förmånsvärdet på företagsbilar påverkas av hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Miljöpartiet är också överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att satsa mer på biogas. Men i andra frågor har man inte kommit lika långt.

Och enligt miljöministern är det alltså en ny miljöbilspremie som är den bästa vägen framåt.

– Vi ska driva Sverige till en absolut miljöanpassad bilpark, där vi inte har några utsläpp i framtiden, och där vi också gör oss oberoende av bensin och diesel, säger Andreas Carlgren.