måndag 6 september

Musikalismer del 11: Rum och resonans

Musik brukar förknippas med tid, tonerna beskriver en rörelse i tiden. Men de klingar också i ett rum -  också den dimensionen är högst relevant när man talar om musik.
Rum och resonans, klang och akustik är begrepp som står i fokus i det sista avsnittet av Musikalismer för den här säsongen.
Flöjtisten Jörgen Tånnander och musikvetaren Frans Mossberg skärskådar alla upptänkliga aspekter på musikens och rummets förhållande, tillsammans med programledaren och filosofen Jeanette Emt.

Programmet finns också att ladda ner  som efter att det har sänts

Lästips: Rum människa musik. Essä, Gunnar Bucht.

Producent: Tor Billgren. I redaktionen ingår också Peter Bjuhr och Thomas Lunderquist. Musikalismer produceras för Sveriges Radio av Lokatt Media i Malmö.