Stor osäkerhet kring miljöbilspremiens effekter

Alliansen har enats om en miljöbilspremie på 40 000 kronor till dem som köper bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Men sådana bilar finns det väldigt få av, enligt Staffan Algers, professor i transportstudier.

– Det rör sig om rena elbilar eller gasbilar, och sådana finns det inte särskilt många av på marknaden än. Dessutom är det så att priserna på de här fordonen är ganska höga i dagsläget, så det är väldigt stor osäkerhet om vilket utbud det kommer att finnas framöver, och vilka priser som kommer att gälla då, säger Staffan Algers, professor i transportstudier vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Om vi tar exemplet Volvo personvagnar så har de i dag inga bilmodeller som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.

Men de håller på att ta fram en elhybridbil, en så kallad plug in-hybrid, som går på både el och diesel. Men den kommer att kosta, enligt Anders Kärrberg på Volvo personvagnar som den senaste tiden varit delaktig i många diskussioner med riksdagspartierna om utformningen av en miljöbilspremie.

– En plug in-hybrid kommer troligtvis att kosta 100 000-150 000 kronor mer för kunden när de kommer ut på marknaden, och en sådan här miljöbilspremie är en del av det, säger Anders Kärrberg.

150 000 kronor dyrare än en vanlig bil alltså. Av det ger den borgerliga Alliansen en rabatt på 40 000 kronor.

Förhoppningarna med premien är att den ska leda till att fler och billigare miljöbilar ska tas fram av bilindustrin. Men det är Staffan Algers, professor i transportstudier, tveksam till.

– Att inrätta den här typen av miljöbilspremier enbart i Sverige tror jag inte kommer att påverka bilindustrin särskilt mycket, utan det är de kraven som man har på EU-nivå som kommer att vara betydelsefulla i sammanhanget, och de kommersiella bedömningarna man gör av möjligheten att sälja den här tekniken över huvud taget.

Och att utformningen av reglerna på EU-nivå spelar en större roll än en svensk miljöbilspremie, håller Anders Kärrberg på Volvo med om, även om Sverige är en viktig marknad för just Volvos försäljning.

Men eftersom det är kostsamt att ta fram nya typer av miljöbilar så är det bra om marknaden för dem är större en bara den svenska, enligt honom.

– EU-marknaden är ju givetvis mycket viktigare, det är ju en mycket större del av vår volym och våra affärer i dag, säger Anders Kärrberg på Volvo.