Regeringen vill hålla partibidrag hemliga

Regeringen vill inte öka öppenheten när det gäller privatpersoners bidrag till de politiska partierna. Det är innebörden i regeringens svar till Europarådets enhet mot korruption som rekommenderar ökad öppenhet.

– Det måste vara tillåtet i ett fritt land för människor att kunna lämna stöd till olika partier och organisationer utan att avslöja hur man röstar, det tycker vi är rimligt, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Men som väljare kanske man vill veta om det är vissa tunga privatpersoner som ger väldigt mycket pengar till partier. Man kan ju misstänka att de personerna också vill påverka politiken.

– Om man tittar på partiernas årsredovisningar så brukar man redovisa hur många bidrag man har fått och också vad det är för summa. Och då kommer man nog ganska snabbt fram till att några stora enskilda donationer är det ju inte fråga om, säger Beatrice Ask.

Men Europarådets enhet mot korruption som granskat Sverige tycker inte att det svenska systemet är bra. Efter granskningen lämnade enheten en rapport med rekommendationer om att införa ett system med offentliga partibidrag, ett system som också gör det lättare att granska och jämföra partiernas bokföring.

Den svenska regeringen skickade i våras in sitt kortfattade svar till Europarådet. Inga regler kommer att ändras och systemet fungerar som det ska, var budskapet.

Men det håller inte, tycker Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, och ordförande i Institutet mot mutor.

– Sverige, i likhet med nästan alla europeiska länder, borde följa Europarådets rekommendationer att det ska finnas en lagstadgad skyldighet för partierna att offentligt redovisa sina bidrag.

Varför är det så viktigt då?

– Ja, det kommer att öka väljarnas förtroende för det politiska systemet.

I dag finns en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna om att redovisa hur mycket ekonomiskt stöd de har fått. Men däremot inte vem pengarna kommer ifrån. Det räcker inte, enligt Europarådets enhet mot korruption. Och de flesta riksdagspartierna håller med. Folkpartiledaren Jan Björklund sade så här i Ekots partiledarutfrågning förra veckan:

– Från Folkpartiets sida har vi varit öppna för detta, vi tycker att alla borde redovisa det. Jag är beredd att gå längre, men konstaterar att det inte finns enighet.

Men justitieminister Beatrice Ask tycker att dagens system fungerar som det ska:

– Förr var det ju vanligt att man var tvungen att ha partibok för att få jobb. Så är det inte längre och det är väldigt viktigt för människor att man får vara skyddad när det gäller vad man röstar på.

Är de moderata bidragsgivarna också emot att deras namn offentliggörs?

– Det är ju en diskussion som pågår överallt. Vi vet ju att många enskilda vill stödja partier utan att behöva ställa upp med namn och person.