katrineholm

(S)atsning på matematik utlovas

Socialdemokraterna i Katrineholm lovar mer resurser till matematikundervisningen om partiet vinner höstens val. För matematik är det kärnämne där grundskoleeleverna har sämst kunskaper säger bildningsnämndens orförande, socialdemokraten Annelie Hedberg.

– Vi ser ju att matematiken är det ämne som eleverna har svårast att bli behöriga i, säger Annelie Hedberg (S). I våras var det 3,7 procent av de elever som gick ut nian, som inte var behöriga i matematik, jämfört med den dryga en procent som inte var behöriga i svenska.

Ewa Callhammar folkpartist och oppositionsråd i Katrineholm tycker att det är på tiden.

– Det här har ju vi pratat om länge och att man då äntligen inser att våra elever behöver mer kunskaper i matematik. Det är positivt, säger Ewa Callhammar.

Kompetensutveckling, fler lärare i skolan och fler behöriga lärare är vad som krävs för att öka elevernas kunskaper i matematik enligt socialdemokraterna.

– Man har ju dragit ner på antalet lärare förra året säger Ewa Callhammar (FP). Man har prioriterat andra saker i Katrineholms kommun.

Men socialdemokraten Annelie Hedberg tycker inte att lärartätheten är något generellt problem i kommunen.

– Vi har ju anpassat lärarkåren till det sjunkande elevantalet, men vi har ändå en god lärartäthet jämfört med riket som helhet. Men vi vill öka lärartätheten ännu mera.

På frågan om hur mycket matematiksatsningen ska kosta svarar Annelie Hedberg att man ska använda en del av de 20 miljoner Katrineholm få om det blir en röd grön regering efter höstens val, men att det kommer att handla om minst två miljoner kronor.

Men vad händer med matematiksatsningen om det blir en Alliansregering efter valet?

– Vi tycker att den är så viktig så vi kommer att genomföra den ändå, säger Annelie Hedberg (S).

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se