Sanda

Förorenad mark undersöks

Nu ska marken kring den gamla valskvarnen i Sanda undersökas mer noggrannt för att se hur mycket giftrester som finns kvar efter betning av utsäde. Området kring den gamla kvarnen i Sanda uppskattas vara ett av de värsta på ön.

Den gamla valskvarnen i Sanda från början av 1900-talet är mycket förfallen och det finns misstankar om att marken kan innehålla rester av kvicksilverpreparat som användes till att beta utsäde i mitten av förra seklet.

Enligt Jacob Bäckstäde vid länsstyrelsen an det bli frågan om att undersöka marken på ett hundratal platser på Gotland.