Örebro kartongbruk

Inget bostadsområde utan marksanering

Marken vid Örebro kartonbruk behöver höjas på vissa områden, om det ska gå att bygga bostäder där. Det visar en preliminär rapport som stadsarkitekt Alexander Dufva har gjort.

Orsaken är att det annars finns risk för översvämning.
Det är den politiska ledningen i Örebro som vill bygga bostäder där Örebro kartongbruk nu finns.
Nu visar den första rapporten i ärendet att det troligen kommer att krävas omfattande marksanering för att det ska gå att bygga bostäder där.

– Eftersom industrin har funnits i över 100 år så finns det säkert föroreningar från tiden före då man dokumenterade avfall, så det handlar ju om att undersöka marken, säger stadsarkitekt Alexander Dufva på Örebro kommun.

Nuvarande ägare har fått uppdraget av Örebro kommun att undersöka vad det finns för föroreningar i marken och var. Vem som sedan ska betala saneringen kommer göras upp i avtalet mellan Örebro kommun och Lafarge vid ett eventuellt köp.

I rapporten som de styrande politikerna beställt och som gjordes klar under försommaren framgår att det förutom marksaneringar även krävs att marken höjs i fastighetens nordostligaste del eftersom det idag finns en översvämningsrisk.

Området är på 15,7 hektar och enligt de styrande politikernas plan ska det i framtiden kunna rymma 1000-tals lägenheter.

– Även om det är tråkigt när en stor arbetsplats lägger ner i Örebro är det spännande när så är det spännande när en stor fastighet som ligger i ett rätt centralt läge nära Svartån som vi kanske får en möjlighet att jobba om med ny användning. Kan man få till nya bostäder där är det jättebra för staden, säger Alexander Dufva.