Motala

Skallfynd i Motala

Arkeologer fortsätter att göra fynd i Motala. Nu har man hittat två kranier från äldre stenåldern, alldeles invid varandra på botten av en gammal sjö.

Det är vid platsen Kanaljorden i Motala som arkeologer undersöker en grav- och offerplats från äldre stenåldern.

Redan hösten 2009 hittades ett lårben i den före detta sjön. Nu har fler människoben grävts fram, bland annat de två kranierna.

Än så länge har inte någon hel människokropp påträffats.