Hallstavik

Återvinningsföretag kan skapa jobb

Ett återvinningsföretag vill etablera sig i Hallstavik. Företaget - RGS 90 Sverige som redan är etablerat på ett 15-tal platser i Sverige - vill syssla med jordhantering, behandling och slutdisponering av förorenad jord från t ex gamla soptippar.

– Det här är en etablering som på sikt kan ge 20-30 värdefulla jobb just i Hallstavik, skriver kommunstyrelsens ordförande moderaten Kjell Jansson i ett pressmeddelande..