Arvodesaffären

Jörgen Danielsson avgår

Landstingsstyrelsens ordförande, Jörgen Danielsson (S), avgår. Detta sedan Sveriges Radio Sörmland avslöjat dokument som visar att han var mycket mer aktiv om uppgörelsen som gav honom en kraftig arvodesökning när han tillträdde som oppositionsråd 2007, än vad han tidigare sagt.

Mediatrycket blev för stort på Jörgen Danielsson efter avslöjandet om att politiker, som Danielsson, fått för mycket i arvode. Det hela kulminerade på fredagen då Sveriges Radio Sörmland avslöjade ett dokument som visar att Danielsson hade en aktiv roll när oppositionens arvoden fastställdes, tvärtemot vad han sagt till Sveriges Radio Sörmland tidigare.

Den åttonde december år 2006, klockan sex minuter i nio på kvällen skickade den blivande oppositionsledaren i landstinget, socialdemokraten Jörgen Danielsson ett mejl.

Det var ett par veckor efter det att landstingsstyrelsens dåvarande ordförande Gustaf Wachtmeister och Jörgen Danielsson som representant för oppositionen kommit överens om att oppositionen själva skulle få fördela sina arvoden - inom en viss ram, underskrivet den 24 november

Enligt källor som Sveriges Radio Sörmland pratat med ska socialdemokraten Michael Edlund och Jörgen Danielsson sen för den övriga oppositionen ha presenterat det underlag som Sveriges Radio Sörmland tidigare refererat. 

Jörgen Danielsson fick en höjning av sitt arvode till 90 procent, medan de övriga, Åsa Kullgren (S), Peter Linnstrand (V), samt de politiska sekreterarna Fredrik Pettersson (S) samt Lennart Clarstedt (V) fick sina arvoden sänkta för att finansiera höjningen av Danielsson.

--Jörgen har presenterat pappret. Det blir ju verkligen besynnerligt om man inte på något vis vill komma ihåg att han varit delaktig, säger Lennart Clarstedt (V).

Enligt Lennart Clarstedt framställde Danielsson arvodesunderlaget som att alla var vinnare ekonomiskt på det, något som Clarstedt tog upp på en lunch med de andra poltiska sekreterarna, som något positivt.

– Sen efter lunchen fick jag en utskällning av Jörgen Danielsson för att jag hade pratat med oppositionen hur vi hade fördelat. Det gjorde mig ännu mer misstänksam för att samtalet handlade om att jag lovprisat socialdemokraterna för att de var så generösa.

Tidigare har Vänsterns Peter Linnstrand vittnat om samma sak; att Danielsson var i högsta grad aktiv om oppositionens arvoden, och att det funnits ett papper med arvodena på. Men Danielsson har hela tiden nekat och förringat sin roll. Och Peter Linnstrand som är synskadad sen ungdomen har aldrig sett pappret med överenskommelsen.

Men, mejlet kvällen den åttonde december, gick från Jörgen Danielssons mejlkonto i Eskilstuna kommun där han varit politiker till Peter Linnstrand som då fanns på Synskadades riksförbund.

Mejlet lyder:

Hej Peter!  Här kommer underlaget för arvoden. Med vänliga hälsningar Jörgen.

Uppgörelsen med Danielssons arvodeshöjning finns i en bilaga.

Men även om Jörgen Danielsson alltså var aktiv om arvodena och sin egen höjning så var det, enligt Peter Linnstrand, ändå den moderatledda majoriteten som hade huvudansvaret.

– Jörgen Danielsson var i opposition. Han kan ju inte ha beslutat. Det var ju en fråga för majoriteten.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se