Greenpeace avbryter

Greenpeace har beslutat att avbryta aktionen mot Cementa i Slite.
Miljöorganisationen och Cementa har nått en uppgörelse som bland annat innebär att företaget stoppar förbränningen av det farliga avfallet från England under ett år. Tills vidare kommer Cementa bara att bränna svensk sorterad plast. De båda parterna har också tillsatt en arbetsgrupp, som ska diskutera hur Cementa ska göra med avfallet i framtiden.