HQ Bank: Ingen risk för bankkunderna

I dag drog Finansinspektionen in tillståndet för HQ Bank sedan banken i somras meddelat att man förlorat 1,2 miljarder på dåliga spekulationer. Företrädare för HQ Bank säger att kunderna inte ska påverkas.

– Banken bryter mot de mest grundläggande regler som finns för att bedriva bankverksamhet. De har genom en grov systematisk övervärdering av sin tradingportfölj de facto bedrivit en verksamhet som vi anser, nu när vi har hela bilden, har varit underkapitaliserad sedan 2008, säger Martin Andersson, Finansinspektionens generaldirektör.

Är ni överens om beslutet?

– Det får du fråga dem om. Vår uppfattning är att de missförhållanden har varit är så allvarliga att det inte är okej att fortsätta driva verksamhet även om man sedan när man blir påkommen visar sig kunna rätta till de problemen.

Den första kritiken från Finansinspektionen mot HQ Bank kom alltså 2008, men blev då inte allmänt känd.

Men i början av det här året kom så ett besked från banken att man tagit för stora risker och förlorat flera hunra miljoner kronor på sin handel med olika finansiella instrument.

Därefter har förlustsiffran förstorats upp gång på gång i talt med att Finansinspektionen nagelfarit verksamheten och nu är den uppe i 1,2 milarder.

Den 26 maj tillträdde Mikael Nachemson som ny ordförande och hans reaktion på beslutet i dag att banktillståndet dras in och att en ansökan om likvidation är på väg är att detta till "en sorgens dag".

– Det händelseförlopp som nu har påbörjats är mycket olyckligt, säger han.

Kom beskedet som en chock?

– Ja, i vår naivitet har vi hoppats att det tremånaders arbete som har bedrivits, med en ägare som har ställt upp på ett så resolut sätt, skulle räcka. Därför är det i någon mening ett besked som vi inte hade förväntat oss.

Men FI har ju kommit med kritik sedan 2008. Har ni lyssnat för dåligt?

– Det är självklart att någonting har brustit och man kan inte utesluta att det inte har lyssnats tillräckligt. Men jag vill inte uttala mig om det eftersom jag inte var här då.

Finns det någonting som ni nu kan göra för att undanröja inspektionens beslut?

– Min bedömning efter samtal med Finansinspektionen är att detta är ett oåterkalleligt beslut.

Kommer kunderna att förlora pengar?

– Vi har tagit in en massa pengar från ägarna, vi har ett högt eget kapital, vi har en god soliditet och vi har en god likviditet. Detta sammantaget gör att kunderna icke ska vara rädda för sina besparingar. Det finns ingen risk, säger Mikael Nachemson.