kulturen i valet

MP vill ha fler konstnärslöner och mer kultur i landet

Redan i valrörelsen 2006 föreslog Miljöpartiet en miljard extra till kulturen, ett krav de nu fått gehör för hos Socialdemokraterna och Vänstern. Kulturnytts granskning av rikdagspartiernas ambitioner för kulturen går idag vidare med Miljöpartiet, vars kulturpolitiska taleskvinna Esabelle Dingizian trycker just på betydelsen av resurser.

Miljöpartiet lovar:

 • En miljard extra till kulturen.
 • Inrätta regionala kulturcentrum.
 • Ge kommunerna stöd för barn- och ungdomskultur
 • Stimulansbidrag till kommunela kulturscener.
 • Småföretagarstöd för kulturarbetare.
 • Skapa trygghetssystem som passar kulturarbetare.
 • Befria kulturföreningar från arbetsgivaravgiften.
 • Upprätta en nationell biblioteks- och läsfrämjandeplan.
 • Inrätta en kvinnohistoriskt centrum.
 • Utse fler kulturråd i utlandet.
 • Kultur på recept.
 • Underlätta kultursponsring.