Rödgröna vill skärpa regler för jämställdhet

Om de rödgröna partierna vinner valet kommer de att återinföra kravet på företag att redovisa en jämställdhetsplan varje år. Kravet ska gälla alla företag. Det är en del av det valmanifest som de tre partierna presenterar i dag.

– Vi tycker att det är så pass viktigt att män och kvinnor får lika ekonomiska förutsättningar och att kvinnor inte diskrimineras. Vi tycker att alla företag ska omfattas, säger Veronica Palm, S, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Kvinnor tjänar drygt 90 procent av mäns löner. Om man inte tar hänsyn till en rad faktorer som till exempel att kvinnor och män arbetar inom olika yrken blir löneskillnaderna större och ungefär så här har det sett ut de sedan mitten av 90-talet.

Fram till januari förra året skulle alla företag med fler anställda än tio lämna in en jämställdhetsplan med lönekartläggning varje år men som ett led i att leva upp till vallöftet från förra valet om att minska företagens administration ändrades lagen.

Nu ska istället företag med fler än 25 anställda lämna in en kartläggning vart tredje år. Om det har fått någon effekt eller inte på löneskillnaderna är för tidigt att säga, enligt bland andra Medlingsinstitutet.

I det förslag som de rödgröna partierna nu har kommit överens om skärps reglerna. Alla företag oavsett antalet anställda ska lämna in en jämställdhetsplan varje år.

De företag som inte gör det eller som bara kopierar planen från tidigare år utan att åtgärda eventuella orättvisor ska riskera böter, säger Veronica Palm.

– Har man gjort det så är vi inte främmande att titta på om man kan hitta ett sätt att utfärda ett vite för de företag där man faktiskt inte går framåt i jämställdhetsarbetet.

Är det inte risk att det blir mycket extrajobb för företagen?

– Jag tror inte att det blir så mycket extrajobb. Jag förutsätter att företag vill att deras anställda ska fungera och ha det bra och få bra lön.

Lars Gellner som är arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv tycker inte om de rödgrönas förslag.

– Vi tycker att det är ett väldigt dåligt förslag. Det skulle tvinga arbetsgivare att lägga ner mycket arbete och pengar på detta.

Är det inte viktigt att ha koll på hur lönerna för män och kvinnor sätts?

– Det är tveksamt om lönekartläggning har givit sådana effekter.