Oenighet kring miljöfrågor inom blocken

Riksdagspartierna drar åt helt olika håll när det gäller miljöfrågor. I bland skulle det vara lättare för dem att komma överens över blockgränserna. Det visar en enkätundersökning som Naturskyddsföreningen har gjort och som presenteras senare i dag.

Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson, berättar att partierna fick tycka till om 17 olika krav som organisationen ställer.

– Inom det borgerliga blocket så är man bara överens i 3 av 17 frågor medan till exempel Vänsterpartiet och Folkpartiet är överens i sju frågor och Miljöpartiet och Kristdemokraterna är överens i 12 av 17 frågor.

– Över blockgränserna finns det ofta stöd i riksdagen, som den ser ut i dag, för att flytta fram positionerna i miljöarbetet.

Naturskyddsföreningen har alltså gjort en önskelista på 17 förslag på miljöområdet. Det handlar om allt ifrån skatteväxling till rovdjursjakt och miljögifter i leksaker.

Vilka frågor är det då som partierna tycker lika om över blockgränserna?

– Det är väldigt svårt att se ett tydligt mönster men vi har givetvis frågat om de miljöproblem som är allvarligast och vi ser att i sju-åtta-nio frågor så tror vi att det finns en riksdagsmajoritet för att skapa en bättre miljö för oss.

Av de enskilda partierna vill Moderaterna och Socialdemokraterna bara acceptera en tredjedel av förslagen. Centerpartiet säger ja till mindre än hälften.

I stället är det Kristdemokraterna som utmärker sig som det borgerliga parti som vill införa flest av Naturskyddsföreningens förslag. Vänstern och Miljöpartiet är allra mest positiva.

Kan man då säga att Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de mest miljövänliga riksdagspartierna?

– I de frågor vi har tittat på, utifrån vad som är viktigt för vår hälsa och natur, så är det de partierna som har högst ambitioner framåt.

– Det har ofta varit så i miljöpolitiken att de mindre partierna har varit innovativa och framåtblickande medan de som har varit stora har varit mer negativa till att flytta fram positionerna.

Inom blockgränserna är det alltså dåligt ställt med enigheten. De rödgröna är överens i sex frågor, allianspartierna bara i 3 av 17.

Mikael Karlsson hoppas att partierna i framtiden ska vara beredda att rösta över blockgränserna för att få majoritet i viktiga miljöfrågor, de som berör barn till exempel.

– Man måste samarbeta över blockgränserna för att få bort miljögifter i produkter som barn kommer i kontakt med. Blockpolitiken måste stå tillbaka för skyddet av vår hälsa.