Praktik i vården ska bli bättre

Vårdstudenternas utbildningspraktik ska bli bättre i Västra götaland. Antalet praktikplatser ska därför bli fler, samtidigt som kvaliteten på den praktiska utbildningen ska höjas och handledningen för studenterna ska bli bättre.
För att uppnå en bättre praktik för de vårdstuderande har regionen nu startat en samverkansgrupp. I den gruppen kommer representanter från Västra Götalands 49 kommuner att ingå samt tre högskolor, ett universitet, sju sjukhus och fem primära vårdområden. Ett syfte med att förbättra praktiken under utbildningen är locka allt fler till olika vårdyrken.