Valet 2010

Rödgröna vill ha sänkt maxtaxa och klimatavdrag

De rödgröna går till val på sänkt maxtaxa i förskolan och sänkt restaurangmoms. Det kom fram när partierna i oppositionen lade fram sitt gemensamma valmanifest i eftermiddag.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin menar att sänkt maxtaxa är en viktig välfärdsreform.

– När det finns utrymme, och ekonomin är viktig för barnfamiljerna, då är det här oändligt mycket bättre än att sänka inkomstskatterna för dem med höga inkomster.

Maxtaxan på dagis har vunnit ett val tidigare för Socialdemokraterna. Försöker ni göra om samma grej?

– Det är klart att jag hoppas att väljarna kommer att tycka om det. Men det handlar inte om att upprepa ett förslag utan titta på vilka grupper som har det tufft i dag, vilka saker vill vi förändra och göra rättvisare, säger Mona Sahlin.

Att sänka maxtaxan på dagis med 360 kronor för första barnet och 240 kronor för andra barnet skulle ge småbarnsföräldrar 600 kronor mer i månaden att röra sig med och skulle kosta statskassan 2,1 miljarder.

Ambitionen är att införa det under mandatperioden.

De rödgröna matchar också den borgerliga alliansens förslag om sänkt moms för restauranger från 25 procent till 12 procent, med samma brasklapp om det finns ekonomiskt utrymme.

För att täcka in även klimatet i rubrikorden jobben, välfärden och klimatet lanserades ett nytt klimatavdrag för småhusägare. Den som lyckas energieffektivisera med 30 procent ska slippa betala fastighetsavgiften på 6 300 kronor i tre år.

– Jag tror att många villaägare är intresserade av att satsa på energieffektivisering. Men de är lite tveksamma till att ta steget för det innebär ofta kostnader och investeringar. Man behöver få dit någon som gör en energideklaration och så vidare, säger Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Det blev också tydligt att de rödgröna inte går till val på fler skattehöjningar än vad som utlovats hittills.

Vänsterpartiledaren Lars Ohly har ju tidigare luftat att skattegapet till pensionärerna skulle kunna utjämnas även med höjda skatter men här har han fått backa.

De rödgröna har inte heller kunnat enas om ett förslag om hur föräldraförsäkringen ska delas. Lars Ohly höll med om att gå till val på sänkta skatter och dubbla överskottsmål inte är vänsterpartipolitik.

– Det är en uppenbar kompromiss mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men sakinnehållet i det här är i väldigt stor utsträckning präglat av vad Vänsterpartiet tycker är viktigt.

När kommer föräldraförsäkringen?

– Jag hoppas att den kommer så snart som möjligt.

När är snart?

– Efter valet, så fort det bara går, vill jag sätta igång. Vi får se om jag får med mig de andra, säger vänsterpartiledaren Lars Ohly.

Kan det komma ett förslag om förändrad föräldraförsäkring under mandatperioden?

– Vi har inget gemensamt besked i vår plattform och den lämnar ju besked om vad vi ska göra under mandatperioden, så jag ser inte ett sådant förslag, säger Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.