Strömsund

Farlig arbetsmiljö hos snickare

Ett snickeriföretag i Strömsund har fått anmärkningar och krav om åtgärder på en rad punkter, efter att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Det gäller säkerhetsrisker i arbetsmiljön, exempelvis maskiner som behöver bättre skydd för att förhindra att anställda skadas.

En viktig sådan detalj är så kallade underspänningsskydd som ska förhindra att maskiner som stannat på grund av strömavbrott automatiskt startar när strömmen kommer tillbaka.

Senast den 18 november ska företaget ha redovisat hur de åtgärdat bristerna.