Rumänien kritiserar utvisning av romer

Reaktionerna i Rumänien är starkt negativa mot att Frankrikes president Sarkozy insisterar på att fortsätta att utvisa romer. Det är ingen lösning att ge romerna pengar för att åka hem igen, anser den rumänska regeringen.

– Det är fel att utvisa romer, för många av dem har levt länge i Frankrike. De har jobb och barnen går i skolan, så det är fel. De borde i stället få leva lagligt där, säger Ilie Dinca, som är chef för den statliga myndigheten för romer.

Han är själv rom och var med och grundade myndigheten, som ligger högt upp i en stor, tung, sliten kontorsbyggnad i Bukarest.

Utrikesministern, ansvarig statssekreterare och många fler ingår i kören av kritiker mot Frankrike. Sarkozys motiv är bara politiskt, säger Ilie Dinca:

– Det är politiskt, det är nog för honom, bara politiskt.

Den franske presidentens krav att EU-pengar ska dras in om inte Rumänien nu tar ansvar för sina egna medborgare, romerna, kommer inte att gå hem, tror Peter Eckstein. Han är rådgivare till Rumäniens president som tar emot i det pampiga presidentpalatset:

– Tvärtom får vi kanske mer EU-pengar nu, säger han.

Och presidenten upprepar att den fria rörligheten inom EU inte är förhandlingsbar. Varken Eckstein eller Dinca går på djupet med åratal av eländiga villkor för romerna här, utan betonar hellre de projekt som drivs.

Ilie Dinca har mött den franske ambassadören och börjat dra i gång lokala samarbeten mellan franska och rumänska orter med romer. Bostadsproblemen är mest brådskande, men utbildning tycks ändå stå först på listan.

Ilie Dinca kritiserar att ingen med kännedom om romers villkor tycks ha varit med hittills i de överläggningar som ägt rum i Paris, men hoppas på en ändring när Frankrike i stället kommer hit.