Sundsvall

Snatteri är stöld enligt Ask (M)

Ta bort begreppet snatteri, allt som stjäls i butik ska handla om stöld. Det var budskapet när Svensk Handel i dag mötte justitieminister Beatrice Ask (M), i Sundsvall. Det låga straffvärdet på snatteri gör att det inte prioriteras av polisen, enligt Kjell Undén, ordförande för Svensk Handel i Sundsvall .

– Trots att vi ertappar en person att stjäla från butiken, och skickat in en anmälan till polisen som den vi ertappat skrivit på, så kommer det ett papper tillbaka från polisen där det står att brottet är avskrivet. Då har vi hanterat det här ärendet under kanske en till två timmar, utan att det händer nått, säger han.

Det stjäls för miljontals kronor i Västernorrland varje år. Även Kjell Undén, som driver en tobaksbutik är drabbad.

– Jag vill inte ange några siffror, men vi är drabbade varje dag, säger han.

Fram till mitten av augusti anmäldes 790 snatterier i Västernorrland, och det jämfört med förra året har snatterierna ökat just under sommarmånaderna. Men, sett över en tioårsperiod så är antalet anmälda snatterier i Västernorrland rätt konstant. Mellan cirka 1200 och 1500 anmälningar per år.

Mörkertalet är stort, och Svensk Handel ser snatterierna som ett jätteproblem, som också drabbar kunderna i form av höjda priser. Att ta bort snatteri som begrepp och istället anmäla misstänkta snattare för stöld, skulle leda till högre straff och att polisen tar brotten mer på allvar, tror Kjell Undén. Och han ser ut att få gehör hos justitieminister Beatrice Ask:

– Vi vill helt enkelt skärpa synen på den typer av stölder, för det är ett stort problem, och det här drar in ungdomar i kriminalitet, det är ofta så det börjar.

Är det ett löfte till handlarna, att ni tar bort begreppet snatteri om ni vinner valet?

– Ja vi har ju skrivet det i vårt alliansprogram, och vi genomförde allt som vi lovade inför förra valet, och min ambition är att vi ska genomföra allt som står i programmet iför dom kommande fyra åren.

Susanne Eberstein, riksdagsledamot för socialdemokraterna från Sundsvall, och även ordförande i polisstyrelsen i Västernorrland, tror inte att stölderna blir färre genom att ta bort begreppet snatteri.

– Ja, jag önskar att det vore så lätt att få slut på snatteri genom att bara kalla det för någonting annat. Det hon är ute efter, justitieministern, är ju strängare straff. Det är ju det hon tycker är det viktiga. Och jag vet inom om strängare straff verkligen gör att människor begår färre brott.