TV4 sänder SD:s nya valfilm

Sverigedemokraterna får nu visa sin valfilm i TV4. Ledningen för TV 4 beslutade det efter att vissa delar av filmen har redigerats om.

– Bakgrunden till att vi stoppade den förra var att den filmen stred mot två lagar, demokratiparagrafen samt yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelse om förbud mot hets mot folkgrupp. Den här nya filmen som vi fått inskickad anser vi inte bryter mot lagarna, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på TV4.

I den nya reklamfilmen som planeras sändas på måndag nästa vecka syns inte längre en kapplöpning mellan en äldre dam med rullator och burkaklädda kvinnor med barnvagn. Istället syns texten "Censurerad av TV 4".

– Det här handlar inte om censur, så där överlag är inte informationen helt rätt, säger Gunnar Gidefeldt.

Erik Almqvist, pressekreterare på Sverigedemokraterna, håller inte med TV4 och menar att det visst rör sig om censur.

– Om de inte håller med då skulle de ha låtit oss sända originalfilmen, det fick vi inte, säger han.

Även om Sverigedemokraterna är nöjda med uppmärksamheten filmen nu fått, handlar stoppandet av första filmen fortfarande om ett kontraktsbrott, säger Erik Almqvist. Deras anmälan till justitiekanslern i frågan kvarstår.

– Vi har tid på oss att, kanske i bästa fall i andra veckan, få in vår originalfilm i TV4, säger Erik Almqvist.