kiruna

Oro när oljesanering dröjer

Saneringen av det oljeindränkta området vid Luossavaara i Kiruna är ännu inte påbörjad trots att mer än ett år har gått sen oljan uppdagades. Det innebär att byggplanerna för området skjuts ytterligare på framtiden.

Det finns även en oro bland de som bor i närheten av oljeföroreningen. En av dem är Elisabeth Strand och hon jobbar på förskolan en liten bit från föroreningen.

– Många av förskolans barn bor ju där i husen nedanför oljan. Man funderar på om det kommer in olja i dricksvattnet, det känns inte bra helt enkelt. Det känns tragiskt att saneringen drar ut på tiden, det borde vara prio ett, säger hon.

Luossavaaras sluttning pekas av kommunen ut som en lämplig plats för bostadsbyggande, turism och även för det redan kraftigt försenade bygget av ett sameparlamentet.

Markägaren LKAB:s tidsplan är att påbörja saneringen före vintern. Verksamhetschef Göran Olovsson säger att de väntar på tillstånd för det plus att samtidigt riva de gamla gruvbyggnaderna i området.

– Vår plan är att det ska vara färdigställt under hösten 2011. Det förutsätter ju då att vi skulle få sätta igång under den här hösten, säger han.

Kommunalrådet Lars Törnman (S) är irriterad över att marken inte har sanerats under sommaren, som LKAB enligt honom hade lovat.

Men LKAB kom in med sin ansökan först i slutet av juli och länsstyrelsen har ännu inte inte gett tillstånd. Miljöingenjör David Berggård säger rivningsfrågan har krävt en slags kulturmiljöutredning.

– Från länsstyrelsens sida anser vi att de här anläggningarnas roll bör utredas i samarbete med Kiruna kommun. Man ska kartlägga och dokumentera spåren av den tidiga gruvdriften inom det här området, säger David Berggård.

Innan själva beslutet om tillstånd väntar länsstyrelsen nu på kommentarer från LKAB och eventuellet ytterligare synpunkter från kommunen om oljesaneringen eller rivningen.