Kritik mot äldrevård i Jönköping

Vården av äldre i Jönköpings kommun måste bli bättre. Det menar Kommunrevisionen som granskat länssjukhuset Ryhov, vårdcentraler och äldreboende i kommunen. Rapporten visar på ett antal brister.
Dålig kommunikation mellan kommun och landsting, för få läkare och för lite rehabilitering är några av de brister som rapporten pekar på. De äldre patienterna har också olika tillgång till läkare. - Bor du hemma är insatsen faktiskt mindre än om du bor på ett äldreboende. Så bör det inte vara, säger Ragnar Vårbrant, kommunrevisionens ordförande till Nyheterna.