Inga öronmärkta pengar till cykelsatsningar

Svenska regeringen vill att cyklismen ska öka. Men i Danmark och Norge öronmärks pengarna till cykelprojekten - vilket inte är fallet i Sverige trots att myndigheter påpekat behovet.

Sverige satsar mindre än både Danmark och Norge när det gäller åtgärder som främjar cyklism.

I grannländerna öronmärks pengarna till cyklisterna, men inte i Sverige. Ingemar Skogö är före detta chef för Vägverket som numera ingår i Trafikverket.

– Jämfört med de stora infrastruktursatsningarna så är det rätt så små pengar det handlar om här. Det finns ju alltid en risk att de här mindre åtgärderna kommer i kläm och får stryka på foten och pengarna behöver användas för att fylla i luckor där de stora projekten blivit dyrare, säger Ingemar Skogö.

Det var därför som Vägverket, Banverket och Nutek redan 2007 såg behovet av riktade pengar på cykelfrämjande åtgärder. Så att det verkligen blir så att de planerade pengarna hamnar just på cykelprojekt och inget annat. På Vägverket var det då Ingemar Skogö som var högsta chef.

– Vi lämnade in förslag om att det skulle vara öronmärkta pengar, säger han.

Men i Sverige sa regeringen nej till förslaget, även fast det var slutsatsen i en utredning som de själva beställt. Åsa Torstensson (C) är infrastrukturminister och står fast vid att pengarna inte behöver öronmärkas.

– Nej och jag kommer inte till att göra det. Eftersom cyklisten och cyklandet finns med i ett sammanhang, precis det som Trafikverket har i åtagande och ansvar. Det är därför vi har ett Trafikverk – för att man inte ska jobba i stuprör utan tänka på hela människans behov av att resan ska fungera i ett helt stråk, säger Torstensson.

I grannländerna Norge och Danmark öronmärks pengarna som ska gå till cykelåtgärder. Norge och Danmark satsar också mer på cykelfrämjande åtgärder de kommande åren än Sverige. Utslaget per år och invånare lägger Sverige 38 kronor medan Norge lägger 65 och Danmark 45.