Luleå

F21-piloter vägrar flyga

Försvarsmaktens piloter, däribland piloter från F 21 i Luleå, är på krigsstigen.

I ett skarpt formulerat brev till ÖB och Försvarsmaktens ledning beskriver de hur de i förra veckan vägrade att flyga och istället höll möten för att diskutera sitt missnöje.

Den utlösande faktorn för brevet, som TT tagit del av, var ÖB:s besked i somras om att anställningsavtalen ska omförhandlas och att kravet för att få bli kvar i Försvarsmakten är att man accepterar utlandstjänstgöring.

I det tre sidor långa brevet, som är undertecknat "berörda Flygvapenpiloter på F17, F7, F21, TU JAS, FMV, Flygskolan", förklaras förra veckans vägran att flyga så här:

"Följande måndag var det fler piloter som ställde sig på marken och alla pratade nu om omregleringen och förtroendet för arbetsgivaren. Bägaren var full och det bubblade över för många. Flygsäkerhetsklockan började ringa hos de flesta och den allmänna åsikten var att vi måste göra något innan någon skadar sig!"

I stället valde piloterna att diskutera läget och vilka krav de ska rikta mot sina överordnade.

"Vi ansåg oss ha identifierat en situation som var flygsäkerhetshotande och ställde vår flygning till förmån för att få ventilera våra känslor och tankar under delar av V034. Vidare anser vi att diskussionerna nått den målsättning som vi hade, men att Försvarsmakten måste förstå situationens allvar och fortsätta arbeta med de underliggande problemområdena", står det i brevet.

Enligt Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård vill man vid Högkvarteret inte kalla piloternas aktion för en vild strejk.

– Nej, det var diskussioner som förekom ute på de olika förbanden. Och samtliga har vi ju rätt att ha arbetsplatsträffar och diskutera frågor. Och detta var en fråga som var väsentlig, säger Magnergård.