Myra stoppar elefant och skyddar skog

Myror som lever på ett av de vanligaste träden i Östafrika skyddar träden mot hungriga elefanter. Om en elefant sticker in sin snabel i trädkronan så rusar de bitande myrorna upp i snabeln och det är sannolikt inte skönt eftersom snabeln är känslig på insidan.

Forskare från University of Florida, tog bort myror (Crematogaster mimosae, C. nigriceps, C. sjostedti. Tetraponera penzigi) från en stor mängd trän (Acacia drepanolobium) i försök i Kenya och upptäckte då att elefanterna då betade ner träden och lämnade efter sig gräsbevuxen savann. I en artikel som publiceras i Current Biology konstaterar forskarna att myrorna som lever i symbios med träden skyddar hela skogsekosystem mot hårt betande elefanter.

Elefanter kan förstöra skörden för bönder i Östafrika och ett sätt att hålla borta elefanterna skulle kunna vara att sprida doft från myrorna så att elefanterna håller sig borta.

Referens: Goheen and Palmer, Defensive Plant-Ants Stabilize Megaherbivore-Driven Landscape Change in an African Savanna, Current Biology (2010), doi:10.1016/j.cub.2010.08.015