Miljöfrågan närmast osynlig i valrörelsen

Trots att klimatfrågan av de allra flesta politiker beskrivs som en ödesfråga för mänskligheten, så har miljöfrågorna fått litet utrymme i valrörelsen. Jämfört med i vintras så har de här frågorna mer än halverats bland de politiska nyheterna.

– Mycket lite, säger medieanalytikern Tom Ehrling på Infopaq, om hur mycket miljön märks i medierna i samband med valrörelsen.

– Det är det övergripande intrycket. Av alla toppnyheter så är 2,5 procent miljörelaterade, säger Tom Ehrling.

Sedan klimatfrågan kom tydligt på agendan 2007 så har antalet miljöpolitiska artiklar och inslag med bland annat partiernas olika utspel dalat markant i tv, radio och tidningar enligt Infopaqs statistik.

I dagsläget nu i valrörelsen, handlar alltså bara 2,5 procent av de politiska nyheterna om miljön. Det kan jämföras med nivån före årsskiftet då det var 6,5 procent som gjorde det. Och då talade politikerna gärna om miljöfrågorna, inte minst i samband med klimatmötet i Köpenhamn:

– Det är gränsöverskridande svar från världen som krävs om vi ska kunna lösa problemet, sa Fredrik Reinfeldt (M) då. Och Centerledaren  Maud Olofsson sa:

– Vi säger 20 procents minskade koldioxidutsläpp till 2020.

– Det är nu man tar ställning, sa Mona Sahlin (S) då.

Men nu är det alltså annorlunda. När Socialdemokraterna presenterade sina framtidsfrågor hade miljön inte ens en egen rubrik. Något som Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin förklarade så här:

– Det får vara nog med att man ser miljöfrågorna som något vid sidan av. De har nu nästan fullt ut vuxit in som en naturlig del för Socialdemokratin. Klass, miljö, klimat, kön och etnicitet. Det är de stora orättvisorna. Det har vi åstadkommit, säger Mona Sahlin.

Centerpartiet har ofta beskrivits som Alliansens miljöparti, och centerpartisten Andreas Carlgren är ju miljöminister i regeringen. Ändå hamnade Centern under både Kristdemokraterna och Folkpartiet när Naturskyddsföreningen rangordnade partierna utifrån deras inställning i de viktigaste miljöfrågorna. Men miljöministern ser själv inte att han har någon del i att miljöfrågorna fått så lite utrymme i valrörelsen.

– Själv tar jag alltid upp miljöfrågorna, för mig är det den viktigaste frågan. Men jag vet också att svenska folket är så engagerat, så jag litar på att miljöfrågorna blir stora i det val som människor kommer att göra. Och alliansregeringen driver en grön politik, säger Andreas Carlgren.

Tom Ehrling på Infopaq ser flera olika skäl till att miljöfrågorna inte tar större plats i valrörelsen. Bland annat så är de ofta tekniskt svåra att beskriva, och det dåliga resultatet från klimatmötet i Köpenhamn har säkert också haft betydelse, enligt honom. Dessutom kan det vara så att politikerna tror att väljarna röstar med plånboken.

– Ja, det kan nog ligga någonting i det resonemanget, om man tittar på den här valrörelsen så har det ju handlat väldigt mycket om privatekonomi. Så att det är näraliggande frågor som får den största uppmärksamheten, säger medieanalytikern Tom Ehrling.