Bildt vill inte debattera med Socialdemokraterna

Utrikesminister Carl Bildt vill inte debattera utrikespolitik med Socialdemokraternas talesman i utrikesfrågor Urban Ahlin. Bildt anser att de rödgröna inte har någon gemensam utrikespolitik och säger därför säger nej till debatt.

– Vi håller fast vid vår ståndpunkt. Så länge de inte har presenterat något utrikespolitiskt manifest, om man säger så, någon utrikespolitik där vi vet att de är enade, så debatterar inte utrikesministern, säger Carl Bildts pressekreterare Irena Busic.

I januari i år presenterade de rödgröna partierna en rapport på 21 sidor om en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. I februari presenterade de 20 sidor om en gemensam utrikespolitik. I förra veckan kom partierna överens om det svenska engagemanget i Afghanistan. Men uppenbarligen inte till fyllest för att utrikesminister Carl Bildt ska delta i en debatt mot Socialdemokraternas talesman i utrikesfrågor Urban Ahlin, inför valet.

Organisationen Folk och försvar har försökt. Utrikespolitiska institutet har försökt och Sveriges Radio likaså. Svaren från Utrikesdepartementet har varit undanglidande och många gånger tillkrånglade, men med samma resultat, ingen debatt.

Urban Ahlin har flera frågor han vill ta upp:

– De främsta frågorna är naturligtvis att Sverige har tappat bort sin ställning som ett land som driver på för nedrustning. Carl Bildt har varit otroligt defensiv och ointresserad av de frågorna. Det handlar också om Nato-medlemskapet. De borgerliga partierna är oense om en sådan sak som ett medlemskap i Nato eller ej.

Men om alla ministrar skulle ha samma inställning till debatter som Carl Bildt då skulle det inte bli en enda debatt mellan någon minister och de rödgröna under hela valrörelsen?

– Så är det, men Carl känner att han kan inte debattera mot Ahlin, när Ohly eller någon annan har en helt annan åsikt, säger Carl Bildts pressekreterare Irena Busic.

Anders Hellner från Utrikespolitiska institutet:

– Jag tycker det är väldigt trist att man inte får upp de här frågorna ordentligt. Det finns partiskiljande frågor till exempel vår närvaro i Afghanistan, och synen på Europa, synen på USA och så vidare säger Anders Hellner vid Utrikespolitiska institutet.