Fler niondeklassare obehöriga till gymnasiet

Allt färre elever är behöriga till gymnasiet när de går ut grundskolan. Det visar statistik från Skolverket. Andelen behöriga till gymnasieskolan har sjunkit ordentligt i år jämfört med förra året. I våras var det runt 14 000 elever som gick ut nian utan godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik.

– Det är ju väldigt allvarligt att 14 000 elever i ett obligatoriskt skolsystem inte klarar sig igenom det systemet. Det är 14 000 för många, säger Per Thullberg, generaldirektör vid Skolverket.

Siffrorna från Skolverket visar att nästan 12 procent av de elever som gick ut nian i våras inte hade godkänt i svenska, engelska eller matematik. Något som krävs för att få börja på ett av gymnasieskolans nationella program.

Det är den högsta andelen obehöriga sedan det betygssystemet infördes 1998. Och det är också den största försämringen från ett år till ett annat. Vårterminen 2009 var det 11,2 procent av niondeklassarna som var obehöriga till gymnasiet. I år var motsvarande siffra 11,9 procent. Det kan låta som en liten försämring, men det är betydligt mer än vad Skolverket hade räknat med.

– Jag blir ju väldigt besviken så klart, därför att vi hoppa ju att resultaten ska vända, säger Per Thullberg.

Enligt Skolverket finns det flera möjliga förklaringar till att en allt mindre del av eleverna når behörighet till gymnasieskolan. Det kan till exempel handla om att lärarna kan ha blivit hårdare i sin betygsättning.

– Vi har uppmärksammat att betygen varit för högt satta ibland, och därför sätter nog lärarna, vad ska man säga, mer rättvisa betyg nu än tidigare, säger Per Thullberg.

Ökad segregering och individualiserad undervisning kan också ha betydelse för de försämrade betygsresultaten, enligt Skolverket, som nu ska analysera anledningen till att andelen obehöriga ökar. Men trots de här förklaringarna så är ändå Per Thullberg på Skolverket förvånad över försämringen.

– Ja, den är större an vad vi har räknat med. Därför har vi kollat verkligen att förändringen stämmer. Men vad det beror på får vi återkomma till efter att ha analyserat djupare, säger Per Thullberg, generaldirektör vid Skolverket.