Landsting nekar omskärelse utan medicinska skäl

Trots tydliga riktlinjer om att svensk sjukvård bör erbjuda omskärelse av pojkar utan medicinska grunder, säger flera landsting och regioner nej till det.

I till exempel Örebro bekostar man inte sådana ingrepp. Där är Marie-Louise Forsberg Fransson, socialdemokrat, landstingsstyrelsens ordförande.

– Våra läkare tycker inte att det känns rätt att prioritera det här framför andra som behöver vård. Då har vi valt att lösa frågan så att vi upplyser föräldrarna om vart man kan få det här och då hänvisar vi till läkare i Stockholm och Norrköping som står under Socialstyrelsens tillsyn, säger Marie Louise Forsberg Fransson.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL uppskattade förra året att omkring 3 000 pojkar omskärs i Sverige varje år, många av religiösa och kulturella skäl, men endast en tredjedel av dem sker i den offentliga sjukvården.

För att undvika risker vid omskärelser som utförs av personer utan sjukvårdsutbildning är rekommendationen därför att alla landsting ska erbjuda detta utan att det behöver finnas någon medicinsk grund för det.

Något som även socialminister Göran Hägglund tidigare uttryckt ett stöd för.

Att det inte följs överallt upprör bland andra sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län, folkpartisten Birgitta Rydberg.

– Det här är en del av religionsfriheten i Sverige. Sveriges riksdag har beslutat att som en del i religionsfriheten ingår att man har rätt att i familjen fatta beslut om omskärelse på icke-medicinsk grund. I och med att vi har ett riksdagsbeslut så tycker jag att det är viktigt att vi skyddar de här små pojkarna från skador genom att man anlitar klåpare som inte kan de medicinska rutinerna

De fem landsting och regioner som i dag väljer att inte erbjuda omskärelser utan medicinsk grund är Örebro, Värmland, Västernorrland, Västerbotten och Jämtland. Samtliga under rött eller röd-grönt styre.

Men även i landsting och regioner där politikerna beslutat att det ska erbjudas den här typen av omskärelse kan det ändå bli nej i slutändan.

I till exempel Västra Götaland är motståndet bland läkarna så stort att det inte finns något sjukhus i regionens regi som utför operationerna.

En som vägrar är Lars-Göran Friberg, överläkare vid barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

– Barnet är helt friskt. Att söva ner det och sedan amputera kroppsdelar eller kroppsdel finns ingen indikation att göra. Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet, säger Lars-Göran Friberg.

DEBATT | Riksdagspartierna diskuterar i  om det är rätt att skattesfinansiera manlig omskärelse på icke medicinsk grund