Bengtsfors

Giftområde blev parkområde

Ett av Sveriges mest förorenade fabriksområden har blivit ett naturskönt friluftsområde. I dag invigdes det vackra stenparkområdet efter den omfattande saneringen av Eka-området i Bengtsfors.

Det fanns 15 ton kvicksilver i marken efter en kloralkalifabrik som flyttades 1922. Diskussionerna om sanering började för 20 år sedan.

I våras var stenparken klar. Det är Sveriges första miljörum och det finns en permanent utställning om områdets industrihistoria, miljögifterna och om själva saneringen.

Miljörummet har många sittplatser och bäcken som ringlar genom en del av området lockar många-

– Vatten är fantastiskt att få leka med för mina dagbarn. Vi bor tvärs över sjön och nu ska det bli en bro hit. Då slipper vi att gå på vägen hit. Jag har sett arbetet från mitt köksfönster och det var fullt ös, säger Gunilla Andersson, som gärna går till miljörummet med sina fyra dagbarn.

Det mesta av kvicksilvret är uppgrävt och forslat i väg med 60 000 lastbilar till Kumla. Det som blev kvar är en stor yta som har förvandlats till en vacker stenpark med en bäck.

Det är viktigt att området fortsätter att vara en stensatt yta för att inte röra upp några gifter. Landshövding Lars Bäckström invigde området i dag och hans uppgift var att skicka en hälsning till framtiden.

– Den officiella delen av invigningen är när jag tar ett datachip och sätter den i en sten och förseglar det. Det är en hälsning till framtida generationer som visar att Bengtsforsborna valde att ta hand om sitt arv. De förseglade det och skapade något gott för framtiden, sa Lars Bäckström.

Bengtsfors kommun har varit huvudman för projektet som först skulle kosta 170 miljoner kronor men där slutsumman lär bli 270 miljoner. Staten betalar allt.

Frågan är om en liten kommun ska sköta om sådana här stora saneringar. Kanske är det bäst att staten sköter det själv. Det är en viktig fråga som bör diskuteras, säger Per Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Bengtsfors.

Det finns 80 000 områden i Sverige som är potentiellt kraftigt förorenade efter industriverksamheter.