Företag kan få betala vikarieskatt

De rödgröna partierna vill hindra arbetsgivare från att låta unga ha tidsbegränsade anställningar under långa perioder. Partierna överväger att införa olika arbetsgivaravgifter för fast anställda och för de som har visstidsanställning. Vänsterpartiet vill gå längst och föreslår höjd skatt.

- Det är bra att faktiskt bestraffa dem som använder en anställningsform som har så många negativa effekter för den enskilde och för samhället, och därigenom förhindra att den sprider sig och används allt mer, säger Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly.

Om man höjer arbetsgivaravgifterna, kan det inte bli så att det totalt sett blir färre jobb?

- Arbetsgivaren får samma kostnader om man istället använder sig av de tillåtna och de anställningsformer som vi vill premiera, medan man får en högre kostnad om man fortsätter att använda sig av visstidsanställning, och det tror vi kommer att leda till ett ändrat beteende från arbetsgivarnas sida, säger Ohly.

De rödgröna ser problem med att många har tidsbegränsade jobb och har svårt att få en fast anställning. Bland annat många ungdomar har osäkra vikariat som gör det svårt att till exempel hyra en lägenhet.

För att minska de osäkra anställningarna vill Vänsterpartiet höja arbetsgivaravgiften för de företag och organisationer som använder sig av visstidsanställda, även då det inte handlar om att någon ordinarie är borta på till exempel föräldraledighet. Den typen av visstidsanställningar ska kosta fem procentenheter mer i arbetsgivaravgift, och landa på ungefär 36 procent, anser Vänsterpartiet.

Men Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin avvisar det förslaget.

- Vi rödgröna partier har lagt fram våra gemensamma förslag i vår valplattform, och där står det att vi verkligen ska komma fram med tryggare jobb och komma bort ifrån den här hysteriska utvecklingen med visstid. Men det här med att ha en högre skatt ligger inte i det gemensamma förslaget. Men både Lars Ohly och jag och Miljöpartiet är lika otåliga på att få en annan utveckling när det gäller tryggheten på arbetsmarknaden, säger Mona Sahlin.

Men högre skatt är du inte med på?

- Nej, vi har lagt fram det som är gemensamt, och där finns inte det med.

Däremot är de rödgröna partierna överens om att utreda ändrade och olika arbetsgivaravgifter för att dra ner på tidsbegränsade jobb. Det kan då handla om att sänka arbetsgivaravgiften för fast anställda, eller att sätta en tidsgräns för hur länge man får ha en visstidsanställd. Alternativ som även Miljöpartiet tycker är bättre, säger riksdagsledamoten Ulf Holm.

– Det kan ju finnas skäliga behov hos företagare och arbetsgivare att ha en person kortare anställd. Man kan ju inte bestraffa dem för det, riksdagsledamot Ulf Holm (MP).

Centerpartiets riksdagsledamot Annie Johansson ser Vänsterpartiets förslag om att höja arbetsgivaravgiften för visstidsanställda som ett slag mot unga.

– Det här förslaget är ett vänsterhinder mot att få fler unga i arbete. Många unga börjar sin jobbkarriär genom visstidsanställning och vikariat, för att sedan få en fast anställning. Det är klart att detta är en tung uppförsbacke för unga, nära man nu blir dyrare att anställa, säger Annie Johansson.