Militärförband inte redo för strid enligt officerare

Åtta av tio svenska officerare bedömer att det förband de tillhör inte har möjlighet att lösa stridsuppgifter. Det framgår av en medlemsundersökning som Officersförbundet har gjort.

– Det är slående att så många av förbundets medlemmar anser att förbanden inte skulle fungera skarpt, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

Enligt Fresker saknar till exempel Visbykorvetterna beväpning och kan i nuläget varken försvara landet eller delta i internationella insatser.

Däremot är nästan hälften av officerarna positiva till den nya försvarsinriktningen, som bland annat innebär yrkesarmé istället för värnplikt.

Av undersökningen framgår det också att merparten av officerarna är positiva till internationella uppgifter.