Sverige

Tåget fördyras men flyg och bil slipper undan

Det blir dyrare att åka tåg om regeringens förslag om höjda banavgifter går igenom. Trafikverket varnar för snedvriden konkurrens eftersom flyg- och vägtrafiken hittills sluppit höjda bränsleskatter och kilometeravgifter.

Regeringen vill fördubbla banavgifterna för tågtrafiken de kommande tio åren, från 8,8 miljarder kronor till 15,6 miljarder, för att förbättra underhållet skriver Dagens nyheter.

Det kommer att ge höjda biljettpriser och ökade kostnader för kommuner och landsting för upphandlingen av olönsam trafik, som den på Botniabanan.

Trafikverket varnar för att konkurrensen snedvrids mot bil och flyg eftersom regeringen hittills varit tveksamma till att höja bränsleskatter och införa kilometeravgift på lastbilstrafik.