Sörmland

Tveksamma arvoden för KD

Kristdemokraterna i Sörmland presenterar en undersökning, som de menar visar att de har rent mjöl i påsen, i arvodesaffären i landstinget. Men partiets ledande politiker har tagit emot stora summor i ersättning, på ett sätt som idag vore otänkbart.

Men partiets andranamn i landstingsvalet, Östen Eriksson, tycker inte att han har gjort något fel.

– Vi har följt det reglementet som har funnits i landstingsfullmäktige när vi haft de här uppdragen, säger Östen Eriksson, andra namn på Kristdemokraternas lista till landstingsvalet.

Kristdemokraterna är det parti som haft högst tonläge i debatten efter avslöjanden om felaktiga politikerarvoden i landstinget. I bloggar går de till skarpa angrepp mot namngivna S-politiker och ställer krav på återbetalning av felaktiga ersättningar. Partiet går också till val under parollen "vi tar kampen mot rofferiet i landstinget".

Men från mars 2004 och närmare tre år framåt har Kristdemokraten Östen Eriksson tagit emot cirka 33 000 kronor i månaden som landstingsråd, utan att han formellt var utsedd av landstingsfullmäktige.

Men ni har ju haft en ganska hög profil i den här frågan?
– Ja och det tycker jag att vi kan fortsätta med, svarar Östen Eriksson.

Enligt Östen Eriksson finns inga krav i lagen att landstingsfullmäktige måste besluta om landstingsråden, men han tycker att det hade varit bra om det hade gjorts i hans fall.

– Man kan tycka det i efterhand, för att tydliggöra vilka personerna är, säger Östen Eriksson. Men det finns inget stöd i lagen för kravet.

Sedan i juni 2007 väljs landstingsråden i fullmäktige, vilket för Kristdemokraten Marie-Louis Forsslund Mustaniemi innebar att hennes landstingsrådsarvode från januari 2007 i efterhand fick en mer formell prägel.

I dag vore det alltså omöjligt att få arvode som landstingsråd utan formellt godkännande, men Östen Eriksson tycker inte att han gjort något formellt fel som motiverar att han ska betala tillbaka några pengar.

– Jag har haft arvode enligt arvodesreglementet, säger han.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se