EU-kommissionen lovar nya EU-pengar till romer

Europaparlamentet i Strasbourg har i dag debatterat romernas situation. Efter deporteringarna från Frankrike har EU-kommissionen fått hård kritik för att inte göra något.

Som ett svar på det presenterade i dag EU-kommissionären Viviane Reding en rad åtgärder, och vill dessutom ha ytterligare information på om Frankrike genom massdeporteringar bryter mot EU-lag.

Förutom krav på svar på frågan om Frankrike bryter mot lagen kom i dag kommissionen med ett paket av åtgärder för att förbättra romernas situation.

Det handlar om genomgång av fonder där pengarna inte används för att förbättra romernas situation, det handlar om nya pengar som ska leda till jobb och utbildning och det handlar om obligatoriska årliga ministermöten för att hela tiden hålla nödvändigheten av hjälp till romerna levande.

Kritiken mot EU-kommissionen för att inte göra något var ändå stark. Hannes Swoboda från Österrike och socialistgruppen tyckte EU-kommissionen smet från sitt ansvar och varnade för att snart kan samma ska hända i Italien och Ungern.

Cornelia Ernst, tyska från vänstergruppen, sa att hon först ville ha ett stopp på utvisningarna och sedan kan de andra åtgärderna komma.

Sarah Ludford, brittisk liberal, var som så många andra besviken på att hon inte fått svar på frågan om Frankrike bryter mot lagen eller ej.