Förening pekar ut bostadssociala lägenheter

Genom att markera namnskyltarna vid lägenhetsdörrarna i trapphuset så anger en bostadsrättsförening i stadsdelen Nyby i Uppsala vilka personer som bor i så kallade bostadssociala lägenheter. Lägenheterna har de boende fått via Uppsala kommun, uppgifter som ska vara skyddade av sekretess. Hur tycker du att bostadsrättsföreningen hanterat den här frågan? Har du kanske egen erfarenhet av sånt här? Kommentera här!

Åse Sjöberg skulle hämta sitt barn i ett av husen i Nyby när hon reagerade på märkningen vid namnen i trapphuset:

- Jag tyckte det var fuktansvärt. Och jag kände att det var information som jag inte ville ha. Det är inte omöjligt att tänka sig att nån som bor i en sådan här lägenhet av en eller annan anledning kanske har skyddatd identitet eller skyddat boende. Och att då få den här extra uthängningen kan ju inte vara till gagn för dem på något sätt, säger Åse Sjöberg.

Uppsala kommun äger ett antal lägenheter i olika bostadsrättsföreningar i Uppsala, däribland Brf Vivalla i stadsdelen Nyby. Kommunens bostäder förmedlas till personer som av olika anledningar inte kan få bostad på annat sätt. Det kan handla om LSS-boenden eller om hjälp till familjer som har för låg inkomst för att få en bostad via t ex Uppsalahem. Men det kan också handla om skyddade boenden för kvinnor som flytt från en våldsam pojkvän.

Dessa lägenheter har bostadsrättsföreningen Vivalla valt att tydligt markera ut. Både på en skylt på bottenvåningen, på postlådorna innanför porten och på de aktuella namnskyltarna vid lägenhetsdörrarna står det "U-a K" - som står för Uppsala kommun - bredvid namnet. Lars Englund är hyresutredare på kommunens fastighetskontor:

- Det är klart olämpligt. Människor som bor i föreningen genom kommunens försorg har sociala problem. Och jag tycker att det är oförsvarligt att hänga ut de här individerna för allmänheten, säger Lars Englund.

Karin Gustafsson är chef för bostadsförsörjningen i Uppsala kommun:

- Det finns säkert personer som köpt sin bostadsrätt som också kan ha problem. Men det står inte på deras dörr. Man märker inte dörrar på det här sättet, säger Karin Gustafsson.

Upplandsnytt har pratat med flera personer som bor i de aktuella lägenheterna i Nyby. Ingen vill ställa upp på intervju i radio, men en kvinna berättar:

- En gång ville jag ta bort markeringen på namnskylten, men då blev jag tillsagd att det inte var tillåtet.

En annan person som bor i en bostadssocial lägenhet säger:

- Vi känner oss utpekade. Det är dålig stämning här i området, mycket pga det här.

Bostadsrättsföreningens ordförande Bernt Jonsson försvarar beslutet att markera ut de bostadssociala lägenheterna. Han vill inte prata om ärendet men säger i telefon:

- Jag vill inte ställa upp på nån intervju. Föreningen markerar ut alla lägenheter som hyrs ut i andra hand, oavsett om de ägs av privatpersoner eller av Uppsala kommun.

Innan Upplandsnytt fick möjligheten att ställa fler frågor i ämnet lade Bernt Jonsson på luren.

Kommunen kommer inom kort att ta höra av sig till styrelsen för bostadsrättsföreningen Vivalla:

- Det ligger i vårt ansvar att ta kontakt med Vivalla för att få reda på varför de beter sig på det här sättet. Och vi måste också förklara för dem det olämpliga i att agera på det sätt de gör, säger Lars Englund.