Mellanskarven utlänning som måste utrotas..

..anser biologen Christer Olburs som gjort historiska efterforskningar som pekar på att Mellanskarven (underart till Storskarven) är importerad till Europa från Kina.

Italienarna fick redan på sen medeltid kännedom om att kinseser använde Mellanskarven vid fiske. Fiskarna hade tämjt skarven och satt en ring runt fågelns hals. Efter det att skarven fångat en fisk återvände med fångsten till fiskaren som tömde fiskens hals. Det här bruket spred sig till Europa och bland annat holländare importerade Mellanskarvar från Kina, hävdar Christer Olburs. Hans slutsats är att Mellanskarven inte är naturligt förekommande i Sverige och Europa och därför bör utrotas.

Skarvforskaren Henri Engström håller inte med.
-Mellansskarvens naturliga utbredningsområde är från Stilla havet över Asien och Europa bort till Atlanten. Det finns inga bevis för att europeerna importerade själva fågeln. Det var nog bruket av Mellanskarven som importerades.

Olburs tycker det är uppenbart att Mellanskarven inte hör hit eftersom den sprider sig (nästan) ohämmat på grund av att den inte har några naturliga fiender. Så är det inte alls, säger Engström. Mellanskarven har nu börjat minska, dels på grund av fiskbrist och att havsörn äter skarv.

Mellanskarven, i dagligt tal Storskarv, väcker starka känslor när de invaderar öar och dödar all växtlighet med sin koncentrerade avföring, och fiskare gillar inte konkurrensen om fisken.

gustaf.klarin@sr.sr