Bostadssociala lägenheter pekas ut av föreningen

Genom att skriva ut UA-K vid namnskyltarna vid lägenhetsdörrarna i trapphuset så anger en bostadsrättsförening i stadsdelen Nyby i Uppsala vilka personer som bor i så kallade bostadssociala lägenheter.

Lägenheterna har de boende fått via Uppsala kommun, uppgifter som ska vara skyddade av sekretess.

En av de som reagerat på det här är Åse Sjöberg.

Har du egen erfarenhet av sånt här - skriv gärna och berätta: