Splittring om kärnkraftskompetensen

Alliansen är splittrad om kärnkraftskompetensen. Folkpartiledaren Jan Björklund propagerar för att staten bör lägga 600 miljoner på att få fram nya ingenjörer, men Centerpartiledaren Maud Olofsson håller inte med.

– Det är fel att vi som politiker bestämmer vilka utbildningar som ska finnas. Det måste vara universiteten som är experter på detta. Vi tycker ju att de ska ha en fri roll. Vi tycker ju att det är de som ska fatta beslut. Det har ju regeringen sagt. Men då måste vi ju tilltro dem att fatta de besluten också, i praktiken, säger Maud Olofsson.

Allianspartierna är eniga om att nya kärnkraftsreaktorer får ersätta de 10 nuvarande när de har tjänat ut. Och som bekant har ju Centerpartiet och Folkpartiet gjort helt olika bedömningar om industrin kommer att vilja investera i kärnkraft i framtiden om de borgerliga vinner valet.

Centerpartiet tror inte att industrin kommer att tycka att det är lönsamt, medan Folkpartiet tvärtom tror att det blir ett uppsving för kärnkraften. Och Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslår att svenska staten ska lägga 600 miljoner kronor under 10 år på att utbilda 1000 nya kärnkraftsingenjörer, för att bygga ut utbildning och forskning kring kärnkraft.

– Nu ser vi framför oss att Sverige återigen ska bygga nya kärnkraftsreaktorer. Då tycker jag att det är bra om vi har en högkvalificerad kompetens i Sverige på detta, så att vi inte behöver låna in kompetensen från andra länder.

Jan Björklund ser inget hinder för att regeringen öronmärker pengar till vissa utbildningar.

– Nej, så gör vi på flera andra områden. Vi styr detta till exempel när det gäller läkarutbildningen, när det gäller förskollärarutbildningen och annat, därför att vi vet att det finns vissa behov i samhället som måste tillgodoses.

Centerledaren Maud Olofsson kontrar:

– Jan Björklund vill tala om att han tycker om kärnkraft, och då vill han gärna styra och ställa lite grann just på det området. Men skulle regeringen ha det som strategi att varje intresseområde som var och en av oss har, att vi skulle peka ut att nu ska vi ha just den utbildningen. Då tror jag att våra universitet och högskolor blir väldigt olyckliga.

Jan Björklund, har du diskuterat frågan med Maud Olofsson?

– Ingen fråga har vi diskuterat så mycket under de här fyra åren som energipolitiken, men exakt ingenjörsutbildningen har vi inte diskuterat.