Frihandelsavtal sågas av bilindustrin

De långt gångna planerna på ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea väcker just nu starka känslor i Europa. Europas biltillverkare hävdar att avtalet på sikt sätta hela industrins överlevnad på spel.

Ivan Hodac på branschorganisationen ACEA tillhör dem som är kritiska till ett frihandelsavtal.

– Ni sätter verkligen framtiden för europeisk bilindustri på spel. Det gäller särskilt volymtillverkarna Volkswagen, PSA och Fiat, säger han.

2007 såldes över 650 000 koreanska bilar i EU, och om det blir ett frihandelsavtal säger Ivan Hodac att framtiden är hotad.

Det han retar sig på mest i avtalet är att EU inte har stoppat ett system som gör en koreansk bil flera tusen kronor billigare att bygga än en europeisk.

Koreanerna kan köpa komponenter från till exempel Kina, sätta in dem i en bil som exporteras till Europa och sedan få tillbaka den tull som de betalade till Kina, en fördel som europeiska biltillverkare inte har. Ivan Hodac kallar systemet "löjligt".

– Det ger dem, enligt en oberoende analys, en ekonomisk fördel 3-500 euro per bil, säger han.

Varningsropen från bilindustrin har fått allt mer genomslag i Europa de senaste veckorna. För några dagar sedan sade EU-parlamentet att man vill ha ett särskilt övervakningssystem för att kunna följa hur ett frihandelsavtal med Sydkorea påverkar just Europas bilindustri.

I Italien är Fiat en stor maktfaktor, och nu har företrädare för regeringen där sagt sig vara redo att lägga in sitt veto mot avtalet vid ministerrådsmötet. Detta om inte europeiska biltillverkare får ett år på sig att förbereda sig på minskade handelshinder.

EU-kommissionen har länge drivit frågan om ett frihandelsavtal, påhejad av bland annat den svenska regeringen. Kommissionen har tidigare sagt att avtalet på 20 års sikt kommer att leda till en mer än fördubblad handel mellan EU och Sydkorea, men när jag nu frågar avböjer kommissionens talesman att kommentera ärendet med hänvisning till att frågan har blivit så politiskt känslig.

Sveriges handelsminister Ewa Björling fortsätter dock att försvara frihandelsavtalet, och hon gillar inte det italienska hotet om veto.

– Jag tycker att det är mycket olyckligt om det skulle bli så att Italien inte förmås att komma ombord. För vi riskerar att missa ett gyllene läge. Jag hoppas verkligen att alla EU:s länder kan se den stora vinst det är med frihandelsavtal, och inte minst för jobbtillfällen i hela Europa.