Visby innerstad

Cancerogena ämnen hejdar bostadsbygge

Byggföretaget Peab blir tvungna att sanera marken från cancerframkallande ämnen i ett av de tidigare kommunkontoren i Visby innerstad. Kontoret, som tidigare varit en gammal kemtvätt, håller på att byggas om till en bostadsrättslägenhet.

Huset som det handlar om ligger närmast ruinen Sankta Katarina vid Stora Torget och har innan det blev kommunkontor varit kemtvätt fram till 1970-talet.

Att golvet och marken kunde innehålla klorerade kolväten från kemtvättvätskorna var därför ingen överraskning. Prover och markundersökningar som gjorts har sedan visat att det finns spår av dessa ämnen både i luften, betongen och i marken.

Men hur mycket som behöver saneras vet Peab ännu inte. Därför kommer företaget att gräva ur golvet succesivt och låta göra nya prover.