Mansjour söker pengar

Begär bidrag från kommuner i Skåne och Blekinge
Mansjouren Eken i Sölvesborg söker ekonomiskt bidrag från åtta av kommunerna i östra Skåne och västra Blekinge. Totalt handlar det om sex öre per kommuninvånare. Mansjouren är tänkt som ett stöd åt män som har relationsproblem av olika slag. Och Dan Runesson som är mansjourens ordförande hoppas att kommunerna kan hjälpa jouren som är i stort behov av pengar.