Halmstad

Mer PCB på Kattegattsgymnasiet

Ännu mer av det miljögiftiga ämnet PCB har hittats under den pågående saneringen på Kattegattsgymnasiet i Halmstad. Det har alltså visat sig finnas fler fogar med den farliga massan än vad tidigare inventering visat.

PCB-saneringen på skolan ska vara avslutad under senhösten.

I en skrivelse från miljö- och hälsa till fastighetskontoret sägs att det är viktigt att miljökontoret får in en redovisning av hur mycket PCB man nu påträffat och hur man ska säkerställa att den PCB som lämnas kvar i gymnasiet vägs in i bedömningen vid eventuella ombyggnationer - eller rivning av byggnaden - i framtiden.