Torsdag 9 september

Det går att överleva på bara sill och potatis

Många småbarnsföräldrar kan bli förtvivlade när barnen inte vill äta eller bara äter väldigt ensidigt. Lyssnaren Gösta Eriksson utvidgar frågan till om människan kan leva på endast en maträtt och i så fall vilken den är.

Lyssna på vad medicinaren Henrik Sjövall kommer fram till, nämligen att vi skulle klara oss ganska bra på bara sill och potatis. Han flankeras av historikern Thomas Magnusson och språkvetaren Håkan Jansson: