Dialog om Kosovo allt närmare

FN:s generalförsamling har antagit en resolution som uppmanar till dialog mellan Serbien och Kosovo.

Resolutionen antogs med acklamation sedan Serbien som eftergift till EU lovat att samtycka.

Men det krävdes EU-diplomati in i det sista för att rädda uppgörelsen. Serbien krävde att Kosovos president, premiärminister och utrikesminister inte skulle närvara i generalförsamlingen, med motiveringen att de inte företräder en suverän stat.

Slutligen lyckades franska och brittiska FN-ambassadörer förhandla fram en lösning där Kosovos representanter fick rätt att närvara som gäster till fem västländer.

Kosovo förklarade sig 2008 självständigt, något  den serbiska regeringen aldrig accepterat.

Efter medling från EU har dock Serbien släppt kravet på återupptagna förhandlingar om Kosovos status och har gått med på EU-stödda samtal. I FN-resolutionen nämns inte Kosovos status.

I utbyte mot Serbiens eftergift har EU lovat att främja dialogen och hjälpa Serbien och Kosovo att anslutas till EU.