FLODPÄRLMUSSLAN

40 miljoner till hotad mussla – nyttig parasit som renar vatten

1:33 min
  • Sverige och Norrbotten får 40 miljoner kronor, av bland annat EU, för att förbättra livsmiljön för den rödlistade flodpärlmusslan. Totalt rör det sig om 160 miljoner kronor under sex års tid i ett projekt mellan Sverige, Finland och Estland.

  • Flodpärlmusslan kan bli uppemot 280 år gammal och filtrerar 50 liter vatten per dygn.

  • I Norrbotten ska man bland annat skapa lekbottnar för musslornas värdfisk laxen och genomföra  flottledsåterställningar i totalt 40 kilometer strömsträcka.