Här är vallöftena som alliansen bröt

Av de vallöften som de borgerliga allianspartierna gav inför förra valet är de flesta, omkring 80 procent genomförda. Det handlar om 131 löften som partierna tillsammans lade fram 2006 och av dem har drygt 25 stycken inte blivit verklighet. Ekot har listat några av dem.

– Alliansen presenterar i dag sitt jobbmanifest. Vi gjorde det i motsvarande läge 2006, höll vårt löfte till svenska folket, vi genomförde det vi sa att vi skulle göra, nästan allting är avprickat.

Så lät det häromveckan när alliansen, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, presenterade . Men allt är som sagt inte avprickat. Här kommer några av de drygt 25 vallöften som varken har röstats igenom i riksdagen eller beslutats av regeringen.

Skatter

Det blev som bekant inget avskaffande av värnskatten, ingen sänkt arbetsgivaravgift för tjänstesektorn – och ingen trafikskadeförsäkring. Den som skulle ta över kostnaderna för rehabilitering och inkomstbortfall vid trafikskador från socialförsäkringen.

Att den inte blev av beklagar Fredrik Reinfeldt mest av de brutna vallöftena.

– Den fullständiga reformen kände vi inte att vi var beredda att genomföra. Det skulle ge mycket kraftiga kostnadsökningar, inte minst för de som kör motorcykel, säger han.

Arbetsmarknad

Det blev ingen obligatorisk a-kassa. Förslaget finns även i årets valmanifest, men bara uttryckt som en ambition.

Klimat

Det fanns flera löften som handlade om handeln med utsläpp. Bland annat att den skulle utökas och även gälla transportsektorn. Det har inte blivit av.

Skola

Än finns inget riksdagsbeslut på exempelvis betyg från sexan, att skolk ska skrivas in i betyget och att lärarlegitimation införs.

Rättsväsende

Vittnens skyldighet att ingripa vid brott, civilkuragelagen, har hittills inte blivit verklighet. Det har heller inte blivit tydligare för polisen när de får använda bevisprovokation.

Integration

Än så länge har det inte blivit något av löftet om avidentifierade ansökningar till jobb inom offentlig sektor. Inte heller en utbildningspeng som skulle ersätta svenska för invandrare.

Men vad innebär då de här brutna vallöftena för medborgarnas förtroende? Inte mycket, bedömer professorn på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, Peter Esaiasson. Eftersom inget av de brutna vallöftena innebär att medborgarna behöver ompröva sin uppfattning om partiernas politik.

Tvärtom var det nog bara bra att till exempel löftet om en obligatorisk a-kassa inte blev av.

– Inför man en obligatorisk a-kassa är det en stridsförklaring mot fackföreningsrörelsen. Det är väl det löfte som om det hade hållits hade kunnat orsaka störst rabalder, säger Peter Esaiasson.

Men påverkas inte medborgarnas förtroende för allianspartierna av att arbetslösheten, som de 2006 drev hårt skulle minska, faktiskt har ökat?

– Det är inte självklart att en dålig ekonomisk utveckling leder till minskat stöd för regeringen, utan det beror på hur människor uppfattat att man hanterat situationen.

Research: Jenny Küttim